Salling Entreprenørfirma

Kloakering

Autoriseret kloakmester – Virksomheden er tilmeldt kloakmestrenes kvalitetskontrol og har mange års erfaring med bl.a. separatkloakering af byområder, nedsivningsanlæg og ledningsrenovering.

Salling Entreprenørfirma

Jordarbejde

Vi former fremtidens landskab, så at sige, og anser det som et privilegie at få lov at ændre på naturens udseende. Vi er specialister i jordhåndtering fra planlægning, udgravning og genindbygning, til bortskaffelse af overskudsjord.

Salling Entreprenørfirma

Anlægsgartneri

Vores erfarne og veluddannede stab af anlægsgartnere har stor erfaring med alle opgaver indenfor anlægsgartneri. Over en årrække har vi udført en række større områdefornyelser af byområder, samt private haveanlæg fra idé til nøglefærdigt projekt.

Nedbrydning

Nedbrydning af saneringsmodne huse og større erhverv og boliger udføres. Salling Entreprenørfirma har i flere år gået forrest, hvad nedbrydning angår og har herigennem opbygget en uvurderlig viden på området. Vi er også stærke på miljøområdet, hvor vi er leveringsdygtige af miljøscreening og efterfølgende miljøsanering.

Salling Entreprenørfirma

Dygtige medarbejdere

Salling Entreprenørfirma sætter medarbejderene i centrum. Vores bredt forankrede stab af medarbejdere uddannes løbende med relevante kurser og uddannelser. En tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere og et frit arbejdsmiljø under ansvar, sætter dagsordnen i en spændende og afvekslende hverdag.