Jordarbejde

Salling Entreprenørfirma udfører alle former for jordarbejde, fra afrømning af muld og terrænregulering til byggemodning af grunde og udgravninger til fx. kælderareal og rørlægning.

Opgaverne er primært afstedkommet af indbudte licitationer, ofte som totalentreprenør, samt opgaver for private husejere, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner.

Jord skal behandles under hensyn til en række miljømæssige myndighedskrav, som skal overholdes. Vi holder os løbende orienteret.

Samtidig er jord et levende materiale, der kræver erfaring og professionel indsats for at stå med et holdbart resultat.

Erfaring

Gennem løbende uddannelse og stor erfaring med jordarbejde hjælper vi gerne med projektering, prissætning og gennemførelse af små og store projekter.

Salling Entreprenørfirma